• Pressure reducing valve GP-27 Yoshitake0

Pressure reducing valve GP-27 Yoshitake

Price: Contact

- Model: Van điều áp hơi nóng GP-27 Yoshitake

- Vật liệu: gang FCD450

- Áp suất đầu vào: 0.1- 1.0MPa (1bar - 10 bar)

- Áp suất đầu ra: 0.03 - 0.8MPa (0.3bar - 8bar)

- Nhiệt độ tối đa: 220 độ C

- Size: 5", 6", 8" (125A, 150A, 200A)

Product information

Pressure reducing valve GP-27 Yoshitake in Vietnam

– Maker: Yoshitake – Japan

– Model: GP-27

– Type: Pressure reducing valve – Pilot

– Body: cast iron FCD450

– Pressure inlet: 0.1- 1.0MPa (1bar – 10 bar)

– Pressure outlet: 0.03 – 0.8MPa (0.3bar – 8bar)

– Temp Max: 220 C

– Size: 5″, 6″, 8″ (125A, 150A, 200A)

– Connection: FF JIS10K

– Application: steam

 

error: Content is protected !!