• Pressure reducing valve Samyang YPR-2A0

Pressure reducing valve Samyang YPR-2A

Price: Contact
  • Xuất xứ: Samyang - Hàn Quốc
  • Vật liệu: Thân gang, nhiệt độ tối đa: 80°C
  • Áp suất đầu vào: 0 - 10bar
  • Áp suất điều chỉnh đầu ra: 2 - 8bar
  • Kết nối ren (15A~25A) và bích JIS10K (32A ~150A)
Product information

We only sell Pressure reducing valve Samyang YPR-2A in Vietnam. Please contact

 

Pressure reducing valve Samyang YPR-2A

error: Content is protected !!