• Pressure Reducing Valve YNV PIR-1F 2F0

Pressure Reducing Valve YNV PIR-1F 2F

Price: Contact
  • Thân gang nối bích JIS10K, JIS20K
  • YNV PIR-1F với áp vào 1.0MPa~10kgf/cm2, áp ra 0.35-7kgf/cm2
  • YNV PIR-2F với áp vào 2.0MPa~20kgf/cm2, áp ra 0.35-7kgf/cm2
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ
  • Dùng cho hơi nước bão hòa
Product information

Pressure Reducing Valve YNV PIR-1F 2F, from Korea

error: Content is protected !!