• Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-240

Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-24

Price: Contact
 - Van giảm áp nước nóng GD-24  - Áp suất đầu vào: 1.6MPa  - Áp suất đầu ra: 0.05 - 0.55MPa  - Nhiệt độ tối đa: 80độ C  - Thân đồng, kết nối ren  
Product information

Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-24, in Vietnam

 

error: Content is protected !!