" /> Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-24 - V2P Thế giới van công nghiệp
  • Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-240

Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-24

Price: Contact
 - Van giảm áp nước nóng GD-24 - Áp suất đầu vào: 1.6MPa - Áp suất đầu ra: 0.05 - 0.55MPa - Nhiệt độ tối đa: 80độ C - Thân đồng, kết nối ren 
Product information

Pressure Reducing Yoshitake Valve GD-24, in Vietnam

 

error: Content is protected !!