• Pumping Trap Yoshitake PF-70000

Pumping Trap Yoshitake PF-7000

Price: Contact
  • Áp lực đẩy lớn nhất: 0.8MPa
  • Nhiệt độ làm việc cao nhất: 180 độ C
  • Kết nối ren
  • Body: gang
  • Size: 25A, 40A, 50A, 80A
Product information

Assist Trap Pumping Trap Yoshitake PF-7000

error: Content is protected !!