" /> Safety Relief Valve YNV HSV-3S - V2P Thế giới van công nghiệp
  • Safety Relief Valve YNV HSV-3S0

Safety Relief Valve YNV HSV-3S

Price: Contact
  • Van an toàn thân đồng nối ren, tay giật
  • Áp suất tối đa 33kgf/cm2 ~33bar ~3.3MPa
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ
  • Dùng cho: Hơi, khí, nước và dầu
Product information

error: Content is protected !!