• Steam Trap Valve YNV BKT-1S 1F0

Steam Trap Valve YNV BKT-1S 1F

Price: Contact
  • Kết nối ren hoặc bích
  • Áp tối đa 8bar ~0.8MPa ~8kgf/cm2
  • Thân gang
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ
  • Dùng cho hơi nước
Product information

error: Content is protected !!