" /> Van điều khiển - V2P Thế giới van công nghiệp

Van điều khiển

Van điều khiển là loại van có gắn bộ điều khiển tuyến tính để đóng mở van, thường sử dụng khí nén hoặc điện. Các loại van điều khiển hay dùng là: van bi, van bướm, van cầu…

Van bi điều khiển khí nén, van bi điều khiển tuyến tính, van bướm điều khiển khí nén, van cầu điều khiển khí nén

error: Content is protected !!