• Ball Float Type Steam trap in Vietnam – YNV0

Ball Float Type Steam trap in Vietnam – YNV

Price: Contact
  • Model: cốc ngưng nước dạng phao FLS-1S, FLT-1F
  • Dạng: cốc ngưng phao
  • Vật liệu: Thân gang dẻo
  • Áp suất làm việc: 3 lựa chọn (0.35 - 4.5bar; 0.35 - 10bar, 0.35 - 14bar)
  • Nhiệt độ tối đa 220 độC
  • Kết nối: nối ren model FLT-1S; nối bích JIS10K model FLT-1F
  • Ứng dụng: lấy nước ngưng tại bộ trao đổi nhiệt, bộ góp nhiệt, vị trí gia nhiệt... những nơi mà có lượng nước ngưng lớn.
Product information

Ball Float Type Steam trap in Vietnam – YNV

 

error: Content is protected !!