• Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-10000

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-1000

Price: Contact
  • Van giảm áp, van điều áp Yoshitake GP-1000
  • Thân gang nối bích JIS10K
  • Áp tối đa 1.0MPa ~ 10bar ~10kgf/cm2
Product information

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-1000, use for steam

error: Content is protected !!