• Expansion Joint Yoshitake EB-1J/2J0

Expansion Joint Yoshitake EB-1J/2J

Price: Contact
  • Khớp nối mềm Yoshitake EB-1J/2J (Expansion Joint)
  • Size 20-250A
  • Kết nối bích
  • Chuyên dùng cho hơi, khí, dầu, nước nóng
Product information

Expansion Joint Yoshitake EB-1J/2J for steam, air, oil, hot water

error: Content is protected !!