• Safety Relief Valve YNV FSV-3F0

Safety Relief Valve YNV FSV-3F

Price: Contact
  • Thân gang nối bích JIS10K
  • Áp tới 33kgf/cm2 ~ 3.3MPa ~ 33bar
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ
Product information

error: Content is protected !!