" /> Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-2000 - V2P Thế giới van công nghiệp
  • Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-20000

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-2000

Price: Contact
  • Van giảm áp- van điều áp Yoshitake GP-2000
  • Thân gang nối bích chuẩn JIS20K
  • Áp lực lớn nhất 2.0MPa
  • Chuyên dùng giảm áp và điều áp cho hơi và khí nén
Product information

Pressure Reducing Valve Yoshitake GP-2000, Use for steam and air

error: Content is protected !!