• Float Trap Yoshitake TFA-20000

Float Trap Yoshitake TFA-2000

Price: Contact
  • Float trap hay còn gọi là bẫy thu hồi nước ngưng dạng cơ
  • Chuyên dùng thu hồi nước ngưng cho nồi hơi, hệ thống hơi
  • Size 25A
Product information

Float Trap Yoshitake TFA-2000 for steam condensate application

error: Content is protected !!