• Sampling valve for pipe paper production0

Sampling valve for pipe paper production

Price: Contact
Van lấy mẫu bột giấy dùng gắn lên các đường ống chính trong hệ thống nhà máy giấy. Nó giúp lấy mẫu bột giấy ra để kiểm tra chất lượng, thí nghiệm, lưu giữ hay điều chỉnh...
Product information

Sampling valve for pipe paper production. 

The product only sell in Vietnam.

van lay mau bot giay

error: Content is protected !!