• Ball valve Kitz 10FCTB0

Ball valve Kitz 10FCTB

Price: Contact
  • Van bi Kitz 10FCTB
  • Thân gang, nối bích JIS10K
  • Sử dụng: Hơi, khí nén, gas, oil và nước
Product information

Ball valve Kitz 10FCTB

error: Content is protected !!