• Ball valve Kitz 10STBF 10STLBF0

Ball valve Kitz 10STBF 10STLBF

Price: Contact
  • Van bi Kitz 10STBF, 10STLBF
  • Thân gang, nối bích JIS10K
  • Sử dụng: Hơi, gas, oil, nước, khí nén
Product information

Ball valve Kitz 10STBF 10STLBF

error: Content is protected !!