• Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM0
  • Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM
  • Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM
  • Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM0
  • Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM
  • Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM

Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM

Price: Contact
  • Van bi inox Kitz 10UTB 10UTBM
  • Thân SCS13, SCS14, nối bích JIS10K
  • Sử dụng: Hơi, nước, khí nén, gas, oil
Product information

Ball valve Kitz 10UTB 10UTBM

error: Content is protected !!