• Ball valve Kitz 150UTB 150UTBM0

Ball valve Kitz 150UTB 150UTBM

Price: Contact
  • Van bi inox Kitz 150UTB 150UTBM
  • ANSI150, nối bích
  • Sử dụng: Hơi, khí nén, xăng dầu, gas, nước
Product information

Ball valve Kitz 150UTB 150UTBM

error: Content is protected !!