• Nicoson B1 Bucket Steam Strap0

Nicoson B1 Bucket Steam Strap

Price: Contact
  • Hiệu: NICOSON - ĐÀI LOAN
  • Model: cóc xả nước ngưng Nicoson B1
  • Dạng: cốc ngưng 
  • Vật liệu: gang FC22
  • Áp suất tối đa: 10-18bar (10-18kgf/cm2, 1.0-1.8MPa)
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ C
 
Product information

Nicoson B1 Bucket Steam Strap in Vietnam.

Pls contact: vanphongphu

error: Content is protected !!