• Nicoson B2F Steam Strap0

Nicoson B2F Steam Strap

Price: Contact
  • Hiệu: NICOSON - ĐÀI LOAN
  • Model: cóc xả nước ngưng Nicoson B2F
  • Dạng: cốc ngưng 
  • Vật liệu: gang FC22
  • Áp suất tối đa: 18bar (18kgf/cm2, 1.8MPa)
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ C
  • Size: 3/4", 1" (20A, 25A)
Product information

Nicoson B2F Steam Strap in Vietnam

error: Content is protected !!