• Nicoson B3F Steam Strap0

Nicoson B3F Steam Strap

Price: Contact
  • Model: cóc xả nước ngưng Nicoson B3F
  • Dạng: cốc ngưng 
  • Vật liệu: gang FC22
  • Áp suất tối đa: 18bar (18kgf/cm2, 1.8MPa)
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ C
  • Size: 1" (25A)
  • Kết nối: nối bích JIS10K, ANSI150
Product information

 

error: Content is protected !!