• Nicoson B4 Steam Strap0

Nicoson B4 Steam Strap

Price: Contact
  • Hiệu: NICOSON - ĐÀI LOAN
  • Model: cóc xả nước ngưng Nicoson B4
  • Dạng: cốc ngưng 
  • Vật liệu: gang FC22
  • Áp suất tối đa: 10-18bar (10-18kgf/cm2, 1.0-1.8MPa)
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ C
  • Size: 1-1/4", 1-1/2'' (32A,40A)
Product information

Nicoson B4 Steam Strap in Vietnam

error: Content is protected !!