• Nicoson B4F Steam Strap0

Nicoson B4F Steam Strap

Price: Contact
  • Model: cóc xả nước ngưng Nicoson B4F
  • Dạng: cốc ngưng 
  • Vật liệu: gang FC22
  • Áp suất tối đa: 18bar (18kgf/cm2, 1.8MPa)
  • Nhiệt độ tối đa 220 độ C
  • Size: 1-1/4", 1-1/2" (32A, 40A)
  • - Kết nối: nối bích JIS10K, ANSI150
Product information

Nicoson B4F Steam Strap in Vietnam

error: Content is protected !!