• Nicoson FSS2 – FSS08 Steam Strap0

Nicoson FSS2 – FSS08 Steam Strap

Price: Contact
  • Hiệu: NICOSON - ĐÀI LOAN
  • Model: cóc xả nước ngưng Nicoson FSS5 -FSS8
  • Dạng: phao
  • Vật liệu: inox 316 (CF8M, A351)
  • Áp suất tối đa: 30bar (30kgf/cm2, 3.0MPa)
  • Lưu lượng xả tối đa: 4.500Kg/h
  • Nhiệt độ tối đa: 320 độ C
  • Size: 1/2" - 2" (15A - 50A)
  • Kết nối: nối ren
  • Ứng dụng: tách nước ngưng khỏi đường hơi
Product information

Nicoson FSS2 – FSS08 Steam Strap in Vietnam

error: Content is protected !!