• Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-200H0

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-200H

Price: Contact
  • Van giảm áp hay van điều áp cho dầu diesel, nước
  • Áp tới 2.0MPa
  • Kết nối bích JIS20K
  • Nhiệt độ làm việc tới 80 độ
Product information

Pressure Reducing Valve Yoshitake GD-200H, it’s use for oil, water

error: Content is protected !!