• Steam Trap Yoshitake TD-30NA0

Steam Trap Yoshitake TD-30NA

Price: Contact
  • Bẫy hơi đồng tiền Yoshitake TD-30NA
  • Nối bích JIS10K, JIS20K, thân gang
  • Size 15A, 20A, 25A
  • Áp tối đa 2.0MPa
Product information

Steam Trap Yoshitake TD-30NA, use for steam system

error: Content is protected !!