• Y Strainer JIS10K Yoshitake SY-400

Y Strainer JIS10K Yoshitake SY-40

Price: Contact
  • Lọc Y gang nối bích Jis10K, hiệu Yoshitake
  • Áp tối đa 1.0MPa
  • Nhiệt độ tối đa 200 độ C
  • Mesh 80
Product information

Lọc Y gang Yoshitake còn được gọi là Y strainer, sử dụng để lọc cặn cho đường hơi, khí nén, nước, dầu …

error: Content is protected !!