• Y trainer ARI PN16 PN250

Y trainer ARI PN16 PN25

Price: Contact
  • Lọc Y PN16, PN25 của Đức
  • Vật liệu thân van: EN-JL 1040, EN-GJL 250
  • Nhiệt độ tối đa: 300°C
  • Áp suất tối đa: 40bar
  • Kết nối bích: PN16, PN25, PN40
  • Size: DN15 - DN350
  • Ứng dụng: hơi nóng, nước, khí nén, xăng, dầu diesel, dầu nóng, amoniac
Product information

We only sell Y trainer ARI PN16 PN25 in VIETNAM

 

Y trainer ARI PN16 PN25 Y trainer ARI PN16 PN25

error: Content is protected !!